Design Ethnographic Living Labs for Future Urban Mobility

– A Human Approach (AHAII)

AHA II bygger vidare på samarbetsmodellen som arbetats fram i pilotprojektet AHA genom att engagera användare i utvecklandet av framtida mobilitetslösningar. AHA II svarar mot ett ökat behov av både samarbeten mellan offentlig sektor och industri, samt att involvera och engagera allmänheten i utvecklingen av nästa generation mobilitet i framtidens smartare städer. Syftet med projektet att med utgångspunkt i människors vardagsliv i så kallade Urban Living Labs i specifika stadsdelar i Helsingborg och Göteborg, prototypa framtidens mobilitetstjänster som är integrerade i stadsplanering för dörr-till-dörr transporter av människor och gods. Projektet kommer att presenteras fortlöpande i såväl offentliga sammanhang som inom akademi och industri både nationellt och internationellt, samt vara värd för Drive Sweden event och tema-träffar.


The AHA II project addresses key urban planning challenges around the research and design of future mobility services (MaaS) that target transport of people and goods the first and last mile in urban areas. Based on results from the AHA proof-of-concept project, AHA II will innovate and use a participatory and co-creative Living Lab methodology to involve communities and citizens in the design of a digital mobility service based on social values and integrated city use, and will create a concept for Mobility Hubs from a human-centred perspective. In this way, the project will deliver a genuine and transferable human-centred approach to exploring and designing realistic future scenarios, prototypes and concepts of MaaS digital services and how it can be integrated into city planning. The project will provide a platform with the capability to implement a growing number of strategic Drive Sweden projects that target Drive Sweden’s themes Society Planning and Public Engagement.