Category

Publications

Find out about the most recent scientific publications of our AHAII collaborators and the dissemination of the latest project results.

Category

Publications

Find out about the most recent scientific publications of our AHAII collaborators and the dissemination of the latest project results.

AHA II i newsletter Hem&Hyra

Publikationen har visat intresse för det mänskligt centrerade tillvägagångssättet för att utveckla framtida mobiliteter och framtida sätt att bebo stadsrum. Läs artikeln här för att lära dig mer om samarbetet med Helsingborgs stad och H22-initiativet. The publication has shown interest in the human centered approach to developing future mobilities and future ways of inhabiting city […]