Category

Urban Living Lab Helsingborg

In Helsingborg, AHAII’s Urban Living Lab involves local partners and residents in the Drottninghög residential area to experiment and co-develop innovative mobility solutions. Participants can engage with researchers, developers, urban strategists and other citizens in a series of activities, sharing insights and co-creating ideas and concepts for future mobility in the area. AHA II collaborates with other stakeholders in the area: HelsingborgsHem, Project DrottningH and H22 City Expo

Category

Urban Living Lab Helsingborg

In Helsingborg, AHAII’s Urban Living Lab involves local partners and residents in the Drottninghög residential area to experiment and co-develop innovative mobility solutions. Participants can engage with researchers, developers, urban strategists and other citizens in a series of activities, sharing insights and co-creating ideas and concepts for future mobility in the area. AHA II collaborates with other stakeholders in the area: HelsingborgsHem, Project DrottningH and H22 City Expo

Digital prototyping

Välkommen att delta i en studie gällande framtidens mobilitetslösningar där vi låter ditt skapande stå i centrum med hjälp av “virtual probes”, en form av digitala spel och simulatorer. Du bygger upp en virtuell värld som representerar just dina visioner om framtidens mobilitetslösningar som vi sedan diskuterar och reflekterar över i vad vi kallar “virtual […]

Prova på – shared mobility at Drottninghög

Vill du vara med och utforska och designa framtidens mobilitetstjänster? Med början hösten 2020 kommer forskare tillsammans med bland annat Helsingborgs stad, Volvo Cars och skånetrafiken undersöka framtida mobilitetstjänster med fokus på Drottninghög. För att utforska framtidens mobilitetstjänster kommer vi arbeta med etnografi, deltagande design, samt något vi kallar “prova på”.   Genom “Prova på” får […]

AHA II i newsletter Hem&Hyra

Publikationen har visat intresse för det mänskligt centrerade tillvägagångssättet för att utveckla framtida mobiliteter och framtida sätt att bebo stadsrum. Läs artikeln här för att lära dig mer om samarbetet med Helsingborgs stad och H22-initiativet. The publication has shown interest in the human centered approach to developing future mobilities and future ways of inhabiting city […]