AHA II team Helsingborg Urban Living Lab

Vaike Fors

Vaike är docent I pedagogik på Högskolan I Halmstad och hon undervisar och forskar om hur människor lär sig använda ny teknik I vardagen. Vaike leder projektet, och kommer att delta I intervjuer och prova-på aktiviteter.


Vaike is associate professor and project leader of AHA II. She will be part of the interviewing, probing and co-design activities. 

Susanne Duval

Susanne är infrastrukturstrateg I Helsingborgs stad. Hon arbetar med såväl fysisk infrastruktur som järnväg och vägar som mjuka faktorer som människors behov och beteende. I projektet kommer ni att möta Susanne I övningar kring framtidsscenarion.

Jesper Lund

Jesper är Universitetslektor i informatik, Högskolan i Halmstad. Arbetar med strategisk digital design samt deltagande design. Jesper kommer ni att möta i samband med våra prova-på samt deltagande designaktiviteter i projektet. 


Jesper is assistant professor in informatics, Halmstad University. Works with strategic digital design and co-design. You will meet Jesper in our “prova-på” as well as co-design activities in the project. 

Oliver Weberg

Oliver är masterstudent I Digital Tjänsteinnovation på Högskolan I Halmstad som fokuserat det senaste studieåret på att designa framtidens mobilitetslösningar tillsammans med människor genom kreativa och till synes lekfulla metoder. Ni kommer främst att möta mig I virtuella sessioner där er bild av framtidens mobilitetslösningar står I rampljuset. 


Oliver is master’s student in Digital Service Innovation at Halmstad University, has focused the past year on co-designing future mobility solutions together with participants through creative and interactive methods. You will primarily meet me in virtual sessions where your vision of future mobility solutions is at the centre of attention. 

Sarah Pink

Sarah is professor and Director of the Emerging Technologies Research Lab at Monash University, Australia. Sarah can’t get over to Sweden at the moment due to travel restrictions of the global coronavirus pandemic, but will be doing research with the team as soon as its safe and realistic for her to travel over. In the mean time she will be participating with the team online.  

Rachel Charlotte Smith

Rachel Charlotte Smith er lektor ved Aarhus Universitet, Danmark. Hun taler godt dansk og engelsk, og forstår for det meste (men ikke altid) hvad folk siger til mig på svensk.


Rachel Charlotte Smith is associate professor at Aarhus University, Denmark. Her research deals with relations between people, technology and design, with particular focus on engaging people and their everyday lives into co-designing sustainable futures. I will be part of the research, co-design and prototyping activities.

Kaspar Raats

Kaspar is industrial Phd candidate at Halmstad University and Volvo Car Corporation. He will be part of the interviewing, probing and co-design activities. 

Esbjörn Ebbesson

Esbjörn Ebbesson, Adjunkt i Informatik, Högskolan i Halmstad. Esbjörn arbetar med strategisk och taktisk digital design kopplat till UX, ofta med fokus på deltagande design. Ni kommer träffa på Esbjörn både vid workshops rörande deltagande design, samt våra prova-på aktiviteter.


Esbjörn Ebbesson, Adjunct in Informatics, Halmstad University. Esbjörn focus on strategic and tactical design of digital services in relation to UX, often including co-design. You will meet Esbjörn through our co-design activities, and our “prova-på” activities.