Month

June 2020

Month

June 2020

Digital prototyping

Välkommen att delta i en studie gällande framtidens mobilitetslösningar där vi låter ditt skapande stå i centrum med hjälp av “virtual probes”, en form av digitala spel och simulatorer. Du bygger upp en virtuell värld som representerar just dina visioner om framtidens mobilitetslösningar som vi sedan diskuterar och reflekterar över i vad vi kallar “virtual […]

Prova på – shared mobility at Drottninghög

Vill du vara med och utforska och designa framtidens mobilitetstjänster? Med början hösten 2020 kommer forskare tillsammans med bland annat Helsingborgs stad, Volvo Cars och skånetrafiken undersöka framtida mobilitetstjänster med fokus på Drottninghög. För att utforska framtidens mobilitetstjänster kommer vi arbeta med etnografi, deltagande design, samt något vi kallar “prova på”.   Genom “Prova på” får […]

Design Ethnography

Design ethnography brings together the theory, methods and intervention of ethnography and design to create an approach that draws on both practices. It is an approach to research, insight generation and intervention that involves our collaborative engagement with both participants and stakeholders in the knowledge and interventions that these encounters produce. With participants, it involves using […]

Remote Ethnography

In the context of COVID-19 we need to take care of ourselves and participants in our research through practicing the right level of social distancing for the different groups of people involved in our research. Even when levels of restrictions change, and in spite of the relatively mild restrictions in Sweden, for some more vulnerable […]

Urban Living Lab

We have established a Design Ethnographic Urban Living Lab approach that works as both a central physical (but moving) hub and a remote, virtual hub for working with different participants, urban environments, stakeholders and focus points in the project. The living lab approach allows us to integrate ethnography and co-design activities in fluid ways. It […]

AHA II i newsletter Hem&Hyra

Publikationen har visat intresse för det mänskligt centrerade tillvägagångssättet för att utveckla framtida mobiliteter och framtida sätt att bebo stadsrum. Läs artikeln här för att lära dig mer om samarbetet med Helsingborgs stad och H22-initiativet. The publication has shown interest in the human centered approach to developing future mobilities and future ways of inhabiting city […]