AHA II i newsletter Hem&Hyra

Publikationen har visat intresse för det mänskligt centrerade tillvägagångssättet för att utveckla framtida mobiliteter och framtida sätt att bebo stadsrum. Läs artikeln här för att lära dig mer om samarbetet med Helsingborgs stad och H22-initiativet.

The publication has shown interest in the human centered approach to developing future mobilities and future ways of inhabiting city space. Read the article here to find out more about the collaboration with the City of Helsingborg and the H22 initiative.