AHA II är med i H22 – The making of a smarter city

AHA II ingår som ett projekt inom ramen för H22 city expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg sommaren 2022. Stadsmässan är placerad i olika delar av staden, där Drottninghög är en. Resultat och aktiviteter från vårt Urban Living Lab i Drottninghög inom AHAII kommer att finnas med som en del av denna mässa. Läs mer här


H22 – The making of a smarter city is an initiative by the City of Helsingborg and the municipally owned enterprises NSR, Helsingborgshem, Öresundskraft, Port of Helsingborg, Helsingborg Arena & Scen, and NSVA. H22 collaborates with national and global partners, residents, the city, businesses, associations, and academic partners for the development of smarter, sustainable cities.

« By combining a human-centred and design ethnographic approach, we’re putting the social and human dimension of everyday life ahead of technological innovation and usability. »

Susanne Duval, Infrastructure Strategist, City of Helsingborg

Learn more about this or get to the AHA II project partners.