Prova på – shared mobility at Drottninghög

Vill du vara med och utforska och designa framtidens mobilitetstjänster? Med början hösten 2020 kommer forskare tillsammans med bland annat Helsingborgs stad, Volvo Cars och skånetrafiken undersöka framtida mobilitetstjänster med fokus på Drottninghög. För att utforska framtidens mobilitetstjänster kommer vi arbeta med etnografi, deltagande design, samt något vi kallar “prova på”.  

Genom “Prova på” får ni möjlighet att experimentera och testa hur hur en framtida mobilitetstjänst hade kunnat se ut redan idag. Den “prova på” aktivitet som kommer testas i Drottninghög är tänkt att fungera som en delningsbar tjänst för transport. Tjänsten delar man med sin familj, vänner, eller andra som bor i samma område. Under och efter man deltagit i “prova på” får man möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Dessa erfarenheter kommer vi sedan använda som en grund för deltagande design. Deltagande design är kopplat till att vi tillsammans med dig som bor på Drottninghög brainstormar, skissar och arbetar med att ta fram olika koncept och idéer för hur en framtida mobilitetstjänst skulle kunna se ut.

Om du är intresserad av att delta och vara med och forma framtidens mobilitetstjänster, kontakt formulär finns HÄR


Our approach for designing future mobility services will be based around the notion of co-design with citizens in a Living Lab environment based on a firm foundation consisting of ethnographic research and experience probes referred to as “prova på”. The idea behind the experience probe is to ground the co-design in an experience of what future mobility services could look like, in order to create a common ground for researchers, citizens, and other stakeholders to use as a point of departure during ideation, prototyping, and evaluation of concepts. 

“Prova på” provides the opportunity to test what a future mobility service might have looked like today through an experimental mobility device to be shared with family, friends, or others living in the same area.

If you are interested in participating and participating in shaping the mobility services of the future, you can use the following contact form.