Future Workshops – Framtidsverkstäder

Vi bjuder in till en future workshop där vi tillsammans skapar scenarios för framtidens mobilitetstjänster, 10-20 år in i framtiden. Under workshopen så kommer vi diskutera inspirationsmaterial om framtidens mobilitet, samt undersöka vad ni skulle vilja ha för mobilitetstjänster, om ni hade fria händer. Workshopen tar cirka 2 timmar och sker i en grupp 5-8 personer (varav 2 forskare från Högskolan i Halmstad). Vi träffas via Zoom eller Microsoft Teams. Efter workshopen så finns det även möjlighet att engagera sig i fler co-design aktiviteter tillsammans med forskargruppen från AHA II, bland annat co-design tillsammans med Volvo och intervjuer kopplat till vårt etnografiska arbete. Detta är dock ingen man förbinder sig till, utan är en möjlighet för de som vill.


We are inviting you to a future workshop, where we will create scenarios for the mobility services of the future (10-20 years into the future). During the workshop we will discuss trigger material concerning future mobility, and explore what kind of mobility services you would like to see. The workshop will take approximately 2 hours and will be carried out in a group of 5-8 people (of which 2 are researchers from Halmstad University). Workshops take place via Zoom or Teams. After the workshop, if you wish, you have the opportunity to get engaged in other co-design activities along with the research team in AHA II, such as co-design along with Volvo and interviews connected to our ethnographic work.


If you would like to be involved, get in touch with us:

Recruitment_GBO
First
Last
How would you like to engage in the project?