Framtidens Fordon – Online Event with BGU

Välkomna till en inspirerande kväll den 6 april kl 18:00-19:00 om framtidens mobilitet där ni får veta mer om projekt AHAII, som handlar om framtida transportlösningar.
Vi kommer att berätta vad vi lärt oss genom att intervjua folk som arbetar och bor i Bergum-Gunnilse området och vi kommer att diskutera hur transportlösningarna skulle kunna se ut i framtiden.
Kommer vi att äga egna bilar, eller kommer vi att åka runt i självkörande fordon?
Kommer de saker vi handlat komma hem till oss med drönare?

Vi kommer också att bjuda in till en ”framtidsverkstad” där de som är intresserade kan vara med och skapa idéer för framtidens transportlösningar för Bergum-Gunnilse bygden tillsammans med utvecklare på Volvo Cars.

Talare på seminariet är Vaike Fors, Jesper Lund och Esbjörn Ebbesson, forskare på högskolan i Halmstad och Suzanne Andersson, Trafikkontoret Göteborgs Stad. Vårt seminarium är interaktivt och ges via zoom, klicka här för att delta:

https://hh-se.zoom.us/j/61534990358

If you would like to find out more about what AHA2 has been up to, and how it can make an impact in you area, BGU (Bergum Gunnilse Utveckling) is hosting an event 6 april kl 18:00-19:00  with members of the AHA research team from Halmstad University and Trafikkontoret Göteborgs Stad. We will share what we have learned by interviewing people who work and live in the Bergum-Gunnilse area and we will discuss what concrete transport solutions can look like in the future.  

We will also invite you to a “future workshop” where those who are interested can participate and create ideas for future transport solutions for the Bergum-Gunnilse area together with developers at Volvo Cars.

Speakers will be Vaike Fors, Jesper Lund and Esbjörn Ebbesson, researchers at Halmstad University and Suzanne Andersson, Traffic Office of the City of Gothenburg. Click here to participate:

https://hh-se.zoom.us/j/61534990358